ROM Okunması

Herhangi bir işlem yapmadan önce emülatör belleğimizde bir CHIP-8 programı yüklememiz gerekli. Sonuçta emulatörümüz bu CHIP-8 programını çalıştırmaya yarayacak. Bu işlemi gerçekleştirmek için önce bir dosya açmalı, bu dosya içerisindeki byteları Emulator belleği'ne (memory alanı) yazmamız gerekli. Öncelikle bu işlemi yapmak için gerekli tipleri modül içinde kullanalım:

use std::fs::File;
use std::io;
use std::io::Read;
use std::path::Path;

Rust'ta başka bir paket ya da standart kütüphaneden herhangi bir yapı kullanabilmek için use anahtar kelimesi kullanılır. İlk satırda kullanılan use, std::fs modülü içerisinde yer alan File yapısını üzerinde çalıştığımız modül içinde kullanmaya yarar. Bu sayede File yapısında direkt ulaşabiliriz. İkinci satırda std::io modülünü kullanıyoruz. Bu kullanımın ardından modül içerisinde yazacağımız her io, standart kütüphanede yer alan io modülünü simgelemektedir. Read özelliği, File üzerinde okuma yapmamız için gerekli.Son olarak dosya yolu değişkeninde kullanacağımız Path yapısını kullanılıyoruz.

ROM okuma metodumuzu impl Emulator bloğu içerisine tanımlıyoruz:

  pub fn rom_oku<P: AsRef<Path>>(mut self, path: P) -> io::Result<Emulator> {
    let file = File::open(path)?;
    for (loc, byte) in file.bytes().enumerate() {
      self.memory[0x200 + loc] = byte?;
    }
    Ok(self)
  }

rom_oku isimli bu metod, Emulator instance'ının bir parçası olduğundan ilk parametresi: &mut self'dir. Instance'ın sahipliğini, bu fonksiyona almamak için, self referans olarak kullanılır. Eğer sadece self olarak kullansaydık, instance sahipliği bu fonksiyonun çağrılmasıyla, bu fonksiyona geçecekti ve bir daha dışarıdan erişime izin verilmeyecekti. Bu referansın mutable olmasının nedeni ise emulatör içerisinde yer alan bellek (memory) alanını değiştiriyor olmamızdan kaynaklanıyor. Eğer bu referans mutable olmasaydı, Emulator yapımızda yer alan hiç bir alanı değiştiremezdik. path değişkeni Rust'ta referansdan-referansa dönüşüm yapmayı mümkün kılan AsRef özelliğine sahip bir genelleyici seçilmiştir. Bu sayede path değişkeni AsRef<Path> özelliğine sahip herhangi bir tip olabilir (String, &str, OsStr, Path, PathBuf vb.).

Metodumuzda hata yönetimi yapmak için; fonksiyon tanımlamamızda dönüş değeri, yine standart kütüphanenin io (girdi-çıktı) modülünde yer alan Result tipini kullanıyoruz. Bizim kullandığımız io::Result tipi; std::result::Result tipiyle karıştırılmamalıdır. Normal Result tanımlaması, hem dönüş tipi hem de hata tipi gerektirir. Bizim bu metodda kullanacağımız tüm hata dönebilecek fonksiyonlar io::Error tipinde olduğundan, io::Result tipini kullanmamız yeterli. io::Result sadece dönüş için gerekli bir tip gerektirdiğinden ve biz bu metoddan self ile sahipliğini aldığımız Emulator instance'ını döneceğimizden, dönüş tipi olarak Emulator kullanılır.

Dosya let file = File::open(path)?; ile açılıyor. Bu satırda yer alan ? hata yönetimimiz için gerekli. Bu fonksiyon normalde io::Result dönüyor ve bu Result tipi hata olması durumunda Err (bizim kullandığımız Result tipine göre io::Error), olmaması halinde ise Ok değeri döner. ? ile yaptığımız hata kontrolü sayesinde, bu fonksiyonun Err dönmesi durumunda, operatörümüz o noktada gelen hatayı dönmeye yarıyor. Rust'ın bu gelişmiş hata yönetimi sayesinde, hata kontrolü için yazılması gereken kod çok daha azalıyor ve bu basit kullanım Rust'ın hata yönetimini çok daha güçlü hale getiriyor.

Read::bytes() metodu, okunabilir instance'ı byteları iteratöre çevirmeye yarıyor. For ile kullandığımız bu iterator hata olması durumunda yine io::Result dönen bir yapıya sahip. Bu nedenle direkt byte'ı kullanmadan önce hata kontrolü operatörümüz olan ?'ini kullanıyoruz. CHIP-8'de programlar bellekte 0x200 adresinden başladığından dolayı, belleğin 0x200 alanından itibaren yazıyoruz.

İlk başta tanımladığımız gibi metodumuz io::Result<Emulator> dönmesi gerekli. Fonksiyonumuz son satıra ulaştığında herhangi bir hata olmaması durumunda, sahipliğini aldığımız instance ile birlikte Ok(self) dönüyor. Bu sayede bu metodu kullanırken sahipliğini aldığımız instance'ı bir zincir halinde kullanabiliriz.