Klayve Yapısı

CHIP-8 daha önce bahsettiğimiz gibi:

+---+---+---+---+
| 1 | 2 | 3 | C |
| 4 | 5 | 6 | D |
| 7 | 8 | 9 | E |
| A | 0 | B | F |
+---+---+---+---+

Şeklinde bir klavyeye sahip. Tuşları alabilmek için minifb::Key yapısını kullanacağız. Modern bir bilgisayarda basılan tuşları, CHIP-8'in anlayabileceği türe çevirmek için basit bir yapı tanımlayalım:

use minifb::Key;

pub struct Keyboard(Option<u8>);

Yapımızda herhangi bir tuşun basılı olup olmadığını kontrol edebilmek için Option<u8> kullandık. Bu değer bir tuş basılıysa Some<u8>, değilse None değerlerini içerecek.

Bunun ardından klavye metodlarını ekleyelim:

impl Keyboard {
  pub fn new() -> Keyboard {
    Keyboard(None)
  }
  pub fn press_key(&mut self, key: Key) {
    self.0 = self.to_chip8_key(key);
  }
  pub fn release_key(&mut self) {
    self.0 = None;
  }
  pub fn pressed_key(&self) -> Option<u8> {
    self.0
  }
  fn to_chip8_key(&self, key: Key) -> Option<u8> {
    match key {
      Key::Key1 => Some(0x01),
      Key::Key2 => Some(0x02),
      Key::Key3 => Some(0x03),
      Key::Key4 => Some(0x0C),

      Key::Q => Some(0x04),
      Key::W => Some(0x05),
      Key::E => Some(0x06),
      Key::R => Some(0x0D),

      Key::A => Some(0x07),
      Key::S => Some(0x08),
      Key::D => Some(0x09),
      Key::F => Some(0x0E),

      Key::Z => Some(0x0A),
      Key::X => Some(0x00),
      Key::C => Some(0x0B),
      Key::V => Some(0x0F),

      _ => None,
    }
  }
}

to_chip8_key metodu, Key cinsinden alınan tuşu, CHIP-8'in anlayabileceği türe çevirmeye yarıyor ve basılan tuş eğer CHIP-8 tuş takımında yoksa, değeri None yapıyor.